Samorząd szkolny jest jednym z organów szkolnych, obok dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców. Samorząd jest organizacją obejmującą przedstawicieli społeczności uczniowskiej. Jako organizacja demokratyczna powołuje swoich członków według przyjętych przez uczniów procedur. Samorząd przede wszystkim reprezentuje interesy uczniów, utrzymując jednocześnie partnerstwo stosunków uczniowskich i nauczycielskich w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Do szczegółowych zadań samorządu zaliczamy między innymi:

 •     doskonalenie samorządności, praworządność i demokracji
 •     wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i regionalnej
 •     rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej
 •     reprezentowanie interesów ogółu poprzez przedstawianie nauczycielom i całej władzy szkolnej opinii oraz wniosków,
 •     współdziałanie z organem nauczycielskim w zakresie organizacji przeróżnych akcji, w tym
  o charakterze charytatywnym (przeprowadzanie zbiórek, między innymi zbieranie produktów na paczki
  świąteczne),
 •     inicjowanie i przeprowadzanie wielu szkolnych imprez i zajęć (dyskoteki szkolne, wyjścia do kin lub teatru, pierwszy dzień wiosny, akcje walentynkowe, mikołajki itp.),
 •     w wielu szkołach organizacja wolontariatu,
 •     współorganizowanie pomocy uczniom potrzebującym, w tym z trudnościami edukacyjnymi,
 •     troska o dobre imię szkoły, kultywowanie tradycji, dbałość o sztandar szkoły, uczestnictwo we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych.

 

Samorząd szkolny w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy:

Przewodniczący:

Fabian Krajewski  klasa 3aZ

Zastępca Przewodniczącego:

Michał Hruszowiec klasa 4cT

Zastępca Przewodniczącego:

Jakub Dankiewicz  klasa 3cT

Członkowie:

Krystian Wojdat klasa 1cTp
Natalia Chmielarska klasa 1cTp

Opiekun:
pani mgr Paulina CHUDY