Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów:

  •   ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  •  art. 22a ust. 2b (wyrażanie opinii w sprawie odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników)
  •  art. 22a ust. 2g (wnioskowanie zmian w odpowiednio zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów nauczania, a także szkolnym zestawie podręczników),
  •  art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2 (udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora),
  • art. 56 ust. 2 (opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje),
  • art. 54 (kompetencje rady rodziców),
  • art. 64a ust. 2, 3 i 4 (kwestie związane z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły);
  •   ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami, w szczególności:
  •  art. 6a ust. 1 pkt. 5, umożliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,
  •  art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawić swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.

 

Opiekun Rady Rodziców:
Anna Foryś-Musik

 

Przewodnicząca:
Pani Marta  Walerowicz

I Zastępca Przewodniczącej:
Pani Anita Sekuła

II Zastępca Przewodniczącej:
Pan Krzysztof Klimowicz

Sekretarz:
Pani Patrycja Data

Członkowie:

Renata Kleczek
Karina Pietrzak
Magdalena Kochman
Magdalena Olek
Anna Hoyer
Małgorzata Łoś
Zdzisława Wicińska
Adam Grzembski
Ewa Winiarz
Renata Jaciuk
Dorota Kozłowska
Zdzisława Klag
Katarzyna Halik