1 Anklewicz Krzysztof przedmioty zawodowe samochodowe
2 Biedroń Alina język polski, wiedza o kulturze
3 Bogusławska-Kurzawa Małgorzata język angielski
4 Bylicki Wiesław przedmioty zawodowe mechaniczne
5 Chudy Paulina geografia, przedmioty zawodowe spedycyjne
6 Duczmal Jan przedmioty zawodowe samochodowe
7 Dzikowski Edward przedmioty zawodowe mechaniczne
8 Foryś-Musik Anna język niemiecki
9 Godula Piotr wychowanie fizyczne
10 Godyń Andrzej przedmioty zawodowe mechaniczne
11 Grygianiec-Wodarz Anna pedagog
12 Grzeszczuk Dorota język polski
13 Janowski Wiesław wychowawca w internacie
14 Józwicki Sławomir przedmioty zawodowe samochodowe, mechaniczne
15 Kaszewski Arkadiusz przedmioty zawodowe elektryczno-elektroniczne, samochodowe
16 Kawałko Agnieszka bibliotekarz
17 Kielak Grzegorz nauka jazdy samochodem
18 Komorowski Aleksander wychowawca w internacie
19 Koźlik Klaudiusz przedmioty zawodowe elektryczno-elektroniczne, mechatroniczne, samochodowe
20 Koźlik Małgorzata podstawy przedsiębiorczości, podstawy działalności gospodarczej, przedmioty zawodowe mechaniczne
21 Kuc Marcin edukacja dla bezpieczeństwa, filozofia, etyka, rewalidacja
22 Lisiecka Magdalena biologia, chemia, wychowawca w internacie
23 Malarczyk Agnieszka język polski
24 Malczyk Przemysław wychowanie fizyczne, trener klasy sportowej piłki nożnej
25 Natanek Jarosław przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
26 Netkowska Beata informatyka, przedmioty zawodowe mechaniczne
27 Nowak Katarzyna historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
28 Osiurak Sebastian wychowawca w internacie
29 Pamuła Krzysztof język angielski
30 Papadaki Iwona religia
31 Pełka Artur wychowawca w internacie
32 Przerwa-Dymnicka Elżbieta wychowawca w internacie
33 Sajdak Jolanta język niemiecki, rewalidacja
34 Schab Dorota język angielski
35 Skwarcan Ewa historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
36 Smusz-Malicka Anna pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, zajęcia psychoedukacyjne
37 Strugała Magdalena wychowawca w internacie
38 Szalecki Radosław wychowanie fizyczne
39 Szałek Joanna historia
40 Szost Ewa matematyka
41 Ślesar Renata fizyka, matematyka, przedmioty zawodowe elektryczno-elektroniczne
42 Świder Adrianna matematyka, przedmioty zawodowe spedycyjne
43 Świdurski Rafał wychowanie fizyczne, trener klasy sportowej piłki nożnej
44 Tomczak Artur religia
45 Treska Krzysztof informatyka, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, mechanicznych i mechatronicznych
46 Wachel-Sierzputowska Beata matematyka
47 Warchała Aleksandra wychowanie fizyczne
48 Wasilewicz Dariusz wychowawca w internacie
49 Wereski Krzysztof religia
50 Wikarek Jolanta przedmioty zawodowe mechaniczne
51 Woźny Barbara bibliotekarz